تاریخ جهان

معرفی سیر مطالعاتی تاریخ جهان

انجمن: 

با سلام
برای مطالعه در زمینه تاریخ جهان یک سیر مطالعاتی برایم معرفی بفرمایید
متشکرم