تاثیر اعمال والدین بر فرزندان

تاثیر اعمال والدین بر فرزند

انجمن: 

سلام.
آیا اعمال والدین ( از منظر تربیت نه ) تاثیری در فرزندان دارد؟
به عنوان مثال والدین فرزند دیگری را مسخره می کنند اما همان بلا سر فرزند خودشان می آید.فرزند نقشی ندارد آیا این عدالت است؟
با توجه به آیه ۳۸ مدثر : هر کس در گرو اعمال خویش است وضعیت چگونه است؟