بودیسم

شناخت عقاید پیروان دین بودایی

سلام

عقاید پیروان بودایی برای من عجیب است آنها چطور به روح و ظاهرا معاد باور دارند ولی به خدا باور ندارند یا وجود خدا اهمیتی در دین آنها ندارد؟