برقی

تشکیک وهابیت در روایات جناب احمد بن خالد برقی!

انجمن: 

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم

در کلیپی یکی از کارشناسان وهابی به روایتی در باب امام مهدی (علیه السلام) از کتاب کافی پرداخت و سند روایت را به واسطه وجود شخصی با نام احمد ابن خالد برقی مورد تمسخر قرار داد و گفت: برق او را گرفته و برای مدتی در اعتقاد به امامت امام مهدی علیه السلام در حیرت بوده است.

وی نتیجه گرفت بر این اساس چگونه می توان روایتی را از راوی ای که خود در تردی بوده را پذیرفت و او کلام خود را مستند به روایات شیعه در شرح حال او نمود.

چه پاسخی نسبت به ادعای او وجود دارد.

متشکرم.