بد دهنی

راهنمایی دوستانم به اخلاق خوب

سلام.
من ی رفیق دارم که هر چند وقت یکبار واسم هدیه میاره و در مورد مسائل زندگی راهنماییم میکنه.
خیلی کمک دستم بوده و واقعا هرچی از خوبی هاش بگم کم گفتم.
اگر این ادم تو زندگیم پیدا نمیشد الان حداقل دوسال از نظر فکری و... عقب تر بودم.

ولی این اقا دو سه تا بدی هم داره:
مسخره کردن افراد مختلف - بد دهنی تو جمع های صمیمی

راستش میخوام راهنماییش کنم ولی نمیدونم چحوری این کار هارو بکنم.

خودش وقتی میخواست به من عیب هامو بوه خصوصی با خنده و شوخب بهم میگفتو پشت سرم اصلا حرف نمیزد.
میخوام مثل خودش یواش یواش بهش بگم و مثل حرفای خودس تاثیر گذار باشه.

لطفا راهنماییم کنید. ویژگی ها فرد مورد نظر:

یکم پولدار - ادم بسیار اجتماعی ( جوری که میتونه مخ هرکسی رو بزنه) - یکم مغرور