بدتر

آیا گناه همیشه گناه است؟

با سلام و احترام

چگونه گناه همیشه گناهه...؟ در حالی که این امکان وجود دارد شخص بین گناه بزرگتر و گناه کوچکتر گیر کرده باشد
بعنوان مثال شخص میدونه و مطمئنه که اگه خودارضایی نکنه گناه بزرگتری در انتظارشه