بجدل

بجدل و ساربان ؛ دو شخصیت مختلف در جریان کربلا

سلام

آیا بجدل و ساربان دو شخصیت متفاوت در جریان کربلا هستند و آیا روضه هایی که در این مورد و با عنوان قطع انگشت امام خونده میشه صحیحه؟