بانك اطلاعاتي

ابزار ايجاد بانك اطلاعاتي كتاب شناسي + آموزش فيش برداري و تحقيق

[="Times New Roman"]اعوذ بالله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

فيش نويسي يا نت برداري مدون و منظم از ابزار تحقيق در هر علمي به حساب مي آيد كه به محقق كمك ميكند تا از مطالب مورد نيازش نت برداري كرده و دسترسي اش به مطالب مورد نياز در هنگام تحقيق و نتيجه گيري و مقاله نيويسي و يا حتي ايجاد يك بانك اطلاعاتي كمك بگيرد.

پس فيش نويسي همانطوريكه مشخص است در موضضوعات متعددي با عنوان متغير ممكن است صورت پذيرد.

براي اشنائي با منابع و تحقيق در موضوعات ديني شما نياز به دو نرم افزار در محيط مجازي داريد
1- نرم افزاري براي دسته بندي منابع
2- نرم افزاري براي نت برداري از مطالب

من در اين تاپيك نرم افزارها و آموزشهاي مورد نياز را معرفي ميكنم و خوشحال ميشوم دوستان نيز اگر مطلب مرتبتي دارند مشاركت نمايند.

و من الله التوفيق

ياحق[/]