ایمان و توکل

ایمان و توکل

در جاده ی زندگی گاهی از دست می دهیم. گاهی عزیزترین دارائی هایمان را از دست می دهیم. از دست دادن عزیزترین ها آنقدر برایمان سخت و ناگوار است که دیگر از زیبائی های جاده زندگی لذت نمی بریم. دوست داریم مثل بقیه بخندیم، شاد باشیم، رقصو پایکوبی کنیم اما نمی توانیم. انگار آنچه از دست داده ایم، روح ما را نیز با خود برده است. نمی دانیم چگونه به زندگی باز گردیم. خداوند را فراموش کرده ایم. نیروی یاری رسان و آنچه تا امروز یار و حامی مان بوده را دشمن و بر ضدمان می پنداریم. زیرا آنچه رخ داده را یک نا عدالتی از سمت او میدانیم. اعتقاد داریم اگر خدایی بود نباید چنین اتفاقات بدی برایمان رخ می داد و یا دست کم اکنون که به این وضع دچار شده ایم باید به ما کمک کند. به این می اندیشیم که چگونه قرار است ادامه بدهیم؟ با کدام دلخوشی؟ با کدام نیرو؟ با کدام توان؟... شاید برای شما عجیب و غیر قابل قبول باشد که بدانید ریشه تمام مشکلات زندگی ذهنی و ساخته ذهن است. پس در این میان تنها یک تغییر در نگرش و تغییر در زاویه دید نسبت به داستان زندگی و خداوند می تواند ما را نجات دهد. آنچه نیروی ایمان و توکل را در ما زنده می کند همین تغییر دیدگاه است. فایل صوتی که در این بخش تهیه شده، به شما کمک می کند دید متفاوتی نسبت به همه چیز را در خود ایجاد کنید. امیدوارم روشنی بخش مسیر زیبای زندگیتان باشد. توحید و نیروی ایمان و توکل

انتظارات خدا از افراد با ایمان

سلام

انسان هایی هستند که ایمانشان این قدر زیاد و قوی هست که اگر به خدا توکل کنند و دست روی سنگ بزارند سنگ تبدیل به طلا می شود.
این افراد چه جایگاهی در نزد خدا دارند و خدا چه انتظاراتی از آنها دارد؟