اهنگ ، ستار

نوازندگی آهنگهای محلی غمگین با سه تار چه حکمی دارد؟

باسلام

نوازندگی آهنگهای محلی غمگین باستار چه حکمی دارد ؟

مرجع ایت الله مکارم شیرازی