اهمیت اسلام به اخلاق،

ایا اهمیت اسلام به مسائل اخلاقی کافیه؟

ایا اهمیت اسلام به مسائل اخلاقی کافیه؟
اگر امور اخلاقی فقط محرومیت از نعمات بیشتر و یا داشت نعمات بیشتر رو به دنبال دارند این باعث نمیشه جامعه کمتر به این مسائل اهمیت بده و انگیزه مردمو از انجامش کم نمیکنه؟نظام اجتماعیی که فقط بخواد بر اساس فقه بگردد اصلا میشه توش زندگی کرد؟