انسان های نخستین

چرا خدا انسان های نخستین را آفرید؟

انجمن: 

سلام
بر اساس منابع تاریخی و باستان شناسی انسان های نخستین که ده ها هزار سال پیش زندگی میکردند و انها هم عقل و هوش اگرچه شاید نازلتر از ما داشتند و و ابزار می ساختند حتی اداب و رسوم مذهبی هم داشتند و مرده های خود را دفن می کردند.

خب ما که میدونم هدف از افرینش خود ما و جنیان چیست. بارها هم در این سایت در مورد ان بحث شده.
اما خلقت انسان های نخستین چه بوده و چرا آنها افریده شدند؟
همچنین آیا آنها هم روز قیامت زنده میشوند؟