انتظارات از حوزه

انتظار شما از حوزه علمیه و مراجع در حادثه زلزله کرمانشاه چه بود؟

[="Tahoma"][="Navy"]سلام
حادثه اخیر زلزله کرمانشاه هرچند حادثه دلخراشی برای ملت ایران بود اما موضعگیریهایی که در قبال این حادثه از سوی افراد و اقشار مختلف صورت گرفت ابعاد متفاوت تری با موضعگیری ها در مورد حوادث قبلی داشت شاید یک دلیل آن گسترش ارتباطات از طریق شبکه های اجتماعی است.
نهادها ، گروه ها ، اشخاص و مسوولین مختلف به این مساله ورود کردند و اقداماتی انجام دادند. سوال این است که ورود حوزه علمیه و مراجع بزرگوار از منظر نسل جدید تا چه حد قابل قبول بوده است؟ آیا انتظارات برآورده شده است؟ آیا حوزه علمیه و بزرگان آن به تعامل قابل قبولی با افکار عمومی رسیده اند؟
موفق باشید
[/][/]