الهيات تطبيقي

الهيات تطبيقي2: توحيد يا تثليث

با سلام
يكي از عمده ترين اختلافات و ابهامات در نقد و بررسي اديان بحث خداشناسي است مسلمي با شعار لااله الاالله خدا را يگانه ميدانند و همه روزه در نمازهاي خود با خواندن سوره توحيد اين خداي يگانه كه احد است به آن اعتراف ميكنند
در مسيحيت نيز همه هفته و در نمازهاي كليسائي اعتراف نامه مسيحي قرائت و به خداي يگانه اعتراف ميشود كه تثليث است يعني پدر و پسر و روح القدس
بي شك شناخت هر يك از اين معارف از دو ديدگاه ميتواند ما را در رسيدن به حقيقت كمك كند
قبلا و در همين انجمن بحث تثليث طرح شده است كه براي مطالعه بيشتر ميتوانيد به

www.askdin.com/thread9531.html‏

مراجعه كنيد اما در اين موضوع قصد ما بررسي دو ديدگاه تثليث مسيحي و احد بودن اسلامي است و اينكه هر يك از دو ديدگاه تا چه حد عقلاني است و تا چه حد ميتواند با طبيعت انساني ما سازگار و قانع كننده باشد