افکار خودکشی

راهکار شرعی برای مرگ زودهنگام

انجمن: 
سلام ، من اصلن آدم مذهبی نیستم، مادرم بصورت ناگهانی بر اثر ایست قلبی فوت کرد، یه جورایی سر این  مسئله (یه داستانی پیش اومد) بهم ثابت شد خدا احتمال قوی وجود داره ولی از طرفی هم ثابت شد بهم که خدا اصلن از من خوشش نمیاد و همیشه من رو  عذاب میده، و من دلیلی برای پرستش و عبادت خدایی که شکنجه گر من هست نمی بینم،متن رو طولانی نکنم، من فقط میخوام بمیرم، یک خودکشی نامؤفق هم داشتم، میخواستم بدونم دعا یا نکته ی خاصی هست برای مرگ سریع ؟ 

خود ارضایی و فکر خودکشی

باسلام بنده ازکوچکی به دردخودارضایی مبتلا هستم وهرکارمیکنم ترک کنم نمیتوانم ازطرفی عوارضش هم به طرفم اومده مثل افسردگی افکارخودکشی هم ولم نمیکنه ازطرفی میخوام ازدواج کنم ترس اینکه تمام اسپرام هدر شده نکنه قدرت بارورکردن نداشته باشم وهمچنین وزودانزالی شدیدی دارم نمیتونم ازدواج کنم دراین موردهم توراخدا کمکم کنید وراهنماییم کنید من چیکارکنم منتظرجواب هستم ممنونم