اعمال شیعیان

اگاهی امام زمان از اعمال ما

انجمن: 

با سلام . گاهی اخباری میشنویم که شاید به گوشمون عادی شده شنیدنشون ولی وقتی فکرمیکنیم وسواس بیشتری سراغمون میاد .
شنیدن اینکه امام زمان همیشه پرونده ی مارو بررسی میکنه بر چه مبنایی هست؟
بر مبنای کدوم احادیث و روایات هست؟
اگر احادیث معتبری موجود نیست مرجع من آیت الله جوادی آملی هست نظر ایشون رو قبول دارم .

کارشناس بحث: اندیشمند