اشتباهات علمی کتاب مقدس

وجود اشتباهات علمی در کتب مقدس

انجمن: 

سلام

در کتب عقد قدیم و جدید عمر جهان و یا انسان 6000 سال نوشته شده.

اما امروزه بر کسی پوشیده نیست که عمر زمین حد اقل 4.5 میلیارد سال و عمر کیهان 13.8 میلیارد سال است.

از کارشناس گرامی میخواهم علت وجود این اشتباهات علمی در کتاب های مقدس را توضیح دهند.