اسراف در وضو

منظور از اسراف در وضو چیست؟

سلام میخواستم منظور پیامبر رو ازاین حدیث بدونم درجایی خودنم که ایشون فرموده بودن دروضو نیز اسراف هست, درهرچیزی اسراف وجوددارد
میخواستم بدونم منظورشون ازاسراف مقدار اب استفاده شده درهنگام وضوهست یااشخاصی که دایم الوضو هستن ودرروز چندین بار وضو میگیرن