استخاره، طلب خیر

استخاره و طلب خیر از خداوند و شرح روش های آن

با عرض سلام و ادب

از کارشناس محترم سایت درخواست دارم تا جایی که امکان دارد احادیث مربوط به اسخاره را همراه ترجمه ذکر کنند و راههای مختلف انجام آن را که دراحادیث وارد شده را بیان کنند.
به عنوان مثال برای استخاره با قرآن حداقل دو روش یافتم یکی اینکه به صفحه اوّل سمت راست توجه شود و دوم اینکه مثلا مرحوم «سیّد بن طاووس» در كتاب «فتح الأبواب» نقل كرده است كه براى استخاره، قرآن را برمى دارى و نخست این دعا را مى خوانى: