از حوزه تا دانشگاه

دیکتاتوری رضاشاه در خدمات دهی

با سلام لطفا به این شبهه پاسخ دهید 

 

بنظر ما رضاشاه خیلی دیکتاتور بود،باید رأی گیری عمومی میکرد که ملت حموم میخواهید یا خزینه،مدرسه میخواهید یا مکتب؟دانشگاه میخواهید یا حوزه؟واکسن میخواهید یا ادرار شتر؟!! باید دموکرات میبود!!!