احکام گذاشتن برنامه هایی که بعضی ها

احکام گذاشتن برنامه های خوب ولی بد در سایت

با سلام و عرض خسته نباشید
اگر من توی وبسایتم برنامه ای بزارم که بعضی ها باهاش کاره خوب بکنند وبعضی ها ام کاره بد کاره حرامی کردم
مثلا من یه برنامه ای در سایتم قرار میدهم که با ان میتوان فیلم ها و عکس ها را پنهان کرد و ان ها را قفل کرد اگر کسی از این برنامه درست استفاده نکند حکم من چیست؟
مرجع تقلید:مقام معضم رهبری