احکام حائض

آیا خانم حائض می تواند وارد نمازخانه و مصلی شود؟

انجمن: 

سلام زن حائض وارد مصلی نمیتونه بشه؟
اگر مصلی چند در داشته باشه چی؟اینکه میگن از یک در وارد و از در دیگه خارج بشی برای چه مواردی هست؟
آیت الله مکارم و رهبر