اثبات اصول دین

یعقوب بن اسحاق کندی و اثبات اصول دین

 اسحاق کندی از اولین فیلسوفان مسلمان میگوید  اصول دین با هیچ کدام از براهین و استدلالات عقلی قابل اثبات نیست  بلکه نور ایمان است که خداوند در قلب هر که بخواهد وارد می کند  در دوره های بعد فیلسوف های دیگری آمدند  و این گفته ی کندی را رد کردند  و برای هر یک از اصول دین به عنوان مثال اعتقادات به وجود خداوند متعال و یکتایی آن و امثال اینها استدلال هایی آوردند  که در همین انجمن هم در تاپیک های متعددی در جواب برخی ملحدین و شکاکان آورده شده  اما از آنجایی که فیلسوفان و اهل منطق در بیان استدلال عصمت ندارند  و دیگری اینکه برخی  همین استدلال ها را خواه از روی اشکال ذاتی آنها یا از روی  مرض قلب  زیر سوال می برند  آیا نمی توان در برخی موارد که استدلال کار ساز نیست به همین سخن کندی رجوع کرد؟

لطفا اصول دین را به زبانی ساده برای کودکان و نوجوانان اثبات کنید

انجمن: 

با سلام

لطفا اصول دین را به زبان ساده برای من ( کودکان و نوجوانان) اثبات کنید.

ممنونم