ابوطالب

عزاداری برای جناب ابوطالب علیه السلام

با سلام خدمت کارشناسان اسک دین آیا عزاداری برای کسانی مانند جناب جعفر طیار و ابوطالب واجب است و اگر کسی نگیرد گناه مرتکب می شود؟

๑۩๑ مرثیه و نوا در سوگ حضرت ابوطالب علیه السلام

:Sham: سید البطحاء :Sham:
..............................................
حامد جلیلی

ای جلوه ی روح نماز، یا اباطالب
مهتاب شب های حجاز، یا اباطالب

فدای تو یا اباالحیدر، گشتی مهیای سفر
نداری این لحظه ی آخر، انیسی جز اشک بصر


:parandeh: دانلود با کیفیت عالی با حجم 4.35 مگابایت :parandeh:
:parandeh: دانلود با کیفیت عادی با حجم 1.10 مگابایت :parandeh:

آغاز کار پیامبر با ابوطالب

[=&quot]آغاز کار پيامبر با ابوطالب [/]

[=&quot]فقيه حنبليان ابراهيم بن علي‏ بن محمد دينوري در کتاب خود نهايه الطلب و غايه السول في مناقب آل الرسول به اسناد خود از طاوس از ابن عباس در ضمن گزارشي دراز آورده است که پيامبر (ص) عباس را گفت: براستي خدا مرا فرمان داده است تا کار خويش آشکار سازم اينک مرا آگاه کن و آگاهي ها را بجوي تا نزد تو چه يافت شود عباس گفت : برادرزاده ام مي داني که قريش نسبت به تبار پدري تو حسودترين مردمانند و اگر چنان که گوئي رفتار کني آنگاه بالاترين گرفتاري ها و دردسري سخت و سهمناک روي خواهد داد که ما با يک کمان تير مي اندازيم و ديگران با شمشير آبدار و بران ما را ريشه کن مي‏سازند ولي به عمويت ابوطالب نزديک شو که بزرگ ترين عموهايت است و اگر تو را ياري ندهد[/] .[=&quot]تو را فرو نخواهد گذاشت و به دست دشمن نخواهد سپرد پس هر دو به نزد او شدند و چون‏ ابوطالب آندو را ديد گفت راستي را که‏نزد شما گمان خبري مي رود چه انگيزه اي در اين هنگام شما را واداشت که نزد من آئيد؟ عباس هم آنچه را پيامبر (ص) به او گفته بود برايش بازگو کرد و هم پاسخي را که خود به وي داده بود پس ابوطالب در پيامبر نگريست و گفت فرزند پدرم برو که تو نظري بلند داري و گروهي والا، پدرت از همه برتر است و بخدا سوگند هيچ زباني با تو سخن سخت نگويد مگر زبان هائي تند و تيز او را خواهد آزرد و تيغ هائي بران او را درخواهد ربود بخدا سوگند چنان تازيان رام تو شوند که گوئي بچگان چارپاياني هستند در برابر سرپرست خود و به راستي که پدرم‏همه کتاب ها را مي خواند و مرا گفت به راستي از پشت من پيامبري خواهد آمد که دوست مي دارم روزگار او را درک کنم و به وي بگروم پس هر که از فرزندان من روزگار او را بيابد بوي ايمان آرد . اميني گويد: مي بيني که[/] [=&quot]ابوطالب با چه پشتگرمي اي اين گزارش را از زبان پدرش مي آرد و از همان نخستين روز رسول خدا (ص) را دل مي دهد و پشتگرم مي سازد و او را دستور مي دهد که کار خويش و ياد خدا را آشکار سازد و خود در برابر اين حقيقت‏سر فرود آورده که وي همان پيامبري است که وعده ظهورش از زبان پدر او و نامه هاي گذشته آسمان داده شده و پيشگوئي نيز مي کند که تازيان در برابر او سر فرود آرند اکنون آيا گمان مي کني که او (ع) همه اين ها را اظهار مي کند و آنگاه خود به آن ايمان ندارد؟ اين بجز يک سخن ساختگي ‏نيست[/]