آیه عروج

آیا عروج ملائکه با مقام ثابت آنان سازگار است؟

سلام علیکم

آنچه در مورد فرشتگان گفته شده بیانگر کمال و درجه ای ثابت است که قابل افزایش نیست.

اما در این آیه سخن از عروج است که عروج بیانگر استمرار کمال است.

(تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ).

لطفا با توجه به این تفسیر دقیق این آیه به این سوال پاسخ فرمایید.

متشکرم.

لطفا این سوال را به کارشناسی که به مباحث عرفان و قرآن آشناست ارجاع دهید.

ممنون