آیت الله سید عبدالحسین دستغیب

گزیده سخنرانی شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب-امام مهدی علیه السلام

انجمن: 

[="Blue"]
[="Red"]مشخصات فایل های ضمیمه:[/]
[="DarkGreen"] امام مهدی علیه السلام [/]/ بخش 1
زمان: 48:40دقیقه
شخصیت: [="#006400"]شهید آیت الله سید عبدالحسین دستغیب[/]
گروه: سخنرانی
نوع فایل : صوتی
امام مهدی علیه السلام / بخش 1
-------------
امام مهدی علیه السلام / بخش 2
زمان: 45:59دقیقه[/]