آزمایش انسان

تحمیل امانت بر انسان

براساس آیه «انا عرضنا  الامانت علی السماوات... » چرا حمله الانسان آمده.یعنی خداتکلیف رابه دوش قرارداده اماچراطوری آمده که انسان پذیرفت؟

نزول بلا ، کفاره گناهان

انجمن: 

سلام
من شنیده ام هنگامی که مومنی گناهی انجام می دهد خداوند بلایی بر او نازل می کند تا کفاره گناهش شود و در همین دنیا پاک شود
حال سوال من این است که موقعی کفاره گناهان می باشد که خداوند این بلا را نازل کند ؟
سوال دیگر من این است موقعی کسی اشتباهی انجام میدهد و بلایی سر او می آید و مقصر خودمان هستیم
آیا این بلا را هم خداوند کفاره گناهان قرار می دهد یا خیر؟
آیا امکان دارد بلایی سر انسان بیاید که خودش مقصر باشد ولی خداوند اسباب را طوری تنظیم کند که این بلا سر او بیاید، شاید برگردد به سمت خدا؟

علم خداوند و فلسفه خلقت انسان ها

دیروز در جمع خانوادگی مباحثه مذهبی داشتیم و یکی از انها از من این سوال را کرد و من پاسخ کامل و قانع کننده ای برای او نداشتم.گفتم اینجا مطرحش کنم:

خداوند با این که از آینده ما خبر دارد و با اینکه به ما قدرت اختیار داده اما باز هم از انتخاب ما و اینکه میخواهیم چه عملی انجام دهیم و از فرجام عمل ما خبر دارد و حتی میداند که ما به بهشت میرویم یا به جهنم؛ پس چرا ما را خلق نموده است؟

خداوندی که میداند بفرض مثال من قرار است به خودم یا دیگران ظلم کنم و جهنمی باشم پس چرا مرا خلق کرده یا چرا حال که خلق کرده جلوی مرا نگرفته که من به جهنم نروم؟