آب ریختن روی

آب ریختن روی محل مسح پا در زمان وضو

با سلام

در وضو، وقتی که مسح دست را می کشیم و یا صورت را می شوئیم. امکان ندارم که قطرات آب بر روی مکان مسح پاها نریزد. با توجه به اینکه گفته شده که مکان مسح پاها باید خشک باشد. حکم این عمل چیست؟ آیا باید قبل از مسح پا، با مالیدن آن قسمت به پاچه شلوار آنرا خشک کرد یا اینکه هرچقدر هم آب زیاد ریخته شده باشد از آن چشم پوشی کرد؟

با تشکر

مرجع تقلید: آیت الله خامنه ای