...

معضلی به نام شبکه های اجتماعی

سلام

همسرم مدتیه وارد این شبکه های اجتماعی شده مثل تلگرام و واتس آپ و ...

از کار و زندگی ما رو انداخته

دیگه کمتر به من و بچه اش توجه میکنه ... انگار نه انگار ... یا توی این شبکه هاست یا پای اینترنت !

البته اینم بگم که تو گروه های بدی نیست خداروشکر اما همین چت کردن با دوستاش از این طریق از وقت من و فرزندم گرفته .

وقتی می بینم به زندگی کم توجه میکنه ، وقتی صدام میکنه یا کارم داره منم باهاش لجبازی میکنم و جواب نمیدم و یا اینکه خودمو مشغول گوشی میکنم .یه جور لجبازی دیگه ...

بدجور اعتیاد پیدا کرده به این شبکه ها ... نه ببخشید ، داره اعتیاد پیدا میکنه .

قبلا هرطور بود هیات میومد اما از اون موقع که وارد این شبکه ها شده نسبت به هیات رفتن سست شده . میخواد خونه باشه تا با این و اون چت کنه .

منم نمیدونم چجوری سرگرمش کنم که نره سمت اینا ... بالاخره وقتی میخوام اون سرگرمی رو ازش بگیرم باید یه چیزی جایگزینش کنم دیگه .

حالا اومدم از شما کمک بگیرم راهنمایی کنید .

متشکرم

ادعای عرفان

اگر کسانی باشند که در مراحل عرفانی به درجه اعلا رسیده باشند و از خدا بخواهند که برای یک نفر که کینه شخصی داشته اند بد بخواهد و همه عرفا را هم دعوت کنند که به ان شخص ظلم کنند و خواستار ادامه این ظلم توسط دیگران باشد و این ظلم را همچنان ادامه دهند
و دنبال عیب های ان فرد بگردد و توانایی های ماورایی خود را به رخ بکشد که یک فرد را خراب کند یا دنبال عیب های ان فرد از طریق عرفانیات بگردد و ان را به دیگران بگوید و یا تهمت بزند
مثلا دعا های ان را بزرگ جلوه دهد و ... و حتی وقتی ان فرد نفرین کند همه را جمع کند و بگوید به خاطر نفرین این فرد این بلا به ما رسید و...
خدا چگونه احازه این کار را می دهد و با چنین افرادی چگونه برخورد می کند
و ما که شاهد هستیم وظیفه ما چیست اگر حتی با تذکر دادن هم متوجه نشود